Повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації «Генерального плану с. Велика Скельова та

с. Мала Скельова Світловодського району Кіровоградської області» з метою врахування громадських інтересів

 

  На виконання розпорядження за сільського голови Великоскельовської сільської ради №44-р від 25.09.2018 року  «Про проведення громадського обговорення проекту Генерального плану с. Велика Скельова та с. Мала Скельова та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану с. Велика Скельова та с. Мала Скельова відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою урахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові с. Велика Скельова та с. Мала Скельова Світловодського району Кіровоградської області з 24 жовтня 2018 року оприлюднюються матеріали проекту «Генерального плану с. Велика Скельова та с. Мала Скельова Світловодського району Кіровоградської області».

1. Мета проекту містобудівної документації: забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку населених пунктів, підвищення рівня його благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення.

2. Основні техніко-економічні показники, що відображають зміст містобудівної  документації знаходяться  у приміщенні Великоскельовської сільської ради.

3. Розробник проекту ТОВ «Науково-дослідний Інститут Екобезпеки України» м. Київ ідентифікаційний код 37818023.

   Замовник проекту – Великоскельовська сільська рада; місце знаходження за адресою: вул. О. Кошового,1, с. Велика Скельова, Світловодський район, Кіровоградська область.

4.  З текстовою та графічною частинами проекту «Генерального плану с. Велика Скельова та с. Мала Скельова Світловодського району Кіровоградської області» можна ознайомитися з 24 жовтня 2018 року до 26 листопада 2018 року на офіційному веб-сайті Великоскельовської сільської ради http://velikoskelovsk.svetlovodsk-rada.gov.ua / та в приміщенні Великоскельовської сільської ради за адресою: с. Велика Скельова, вул. Олега Кошового, 1.

5. Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: спеціаліст-землевпорядник Великоскельовської сільської ради Донченко Наталія Іванівна.

6. Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання міс­тобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особис­тим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 Пропозиції та зауваження слід подавати до Великоскельовської сільської ради за адресою: с. Велика Скельова, вул. О. Кошового, 1.т.05236-50478

Термін подання пропозицій – з 24 жовтня по 26 листопада 2018 року.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме – до 26 листопада 2018 року включно.

Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаються без розгляду.

 Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації «Генерального плану с. Велика Скельова та с. Мала Скельова Світловодського району Кіровоградської області», будуть проведені в адмінбудинку Великоскельовської сільської ради 27 листопада 2018 року о 14.00 за адресою: Кіровоградська область,Світловодський район, с. Велика Скельова, вул. О. Кошового, 1.

У громадських слуханнях можуть взяти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території с. Велика Скельова та с. Мала Скельова на місцевому рівні; власники та користувачі земельних ділянок розташованих на території щодо якої розробляється документація та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

 

Сільський голова с. Велика Скельова                                           Могильний С.О.