Містобудівна документація

               

 

                                                                                                                                               УКРАЇНА

Великоскельовська сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

                                                                                                                   Тридцята  сесія  шостого  скликання

 

Рішення

Від 15 січня 2019 року                                                                              № 166

                                                           с. Велика Скельова

Про затвердження

Генерального плану

села Велика Скельова,

села Мала Скельова

Світловодського району

Кіровоградської області

 

       Розглянувши матеріали проекту нового Генерального плану села Велика

Скельова, села Мала Скельова з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку сіл, підвищення їхнього рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до ст.ст.16,17 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 26,59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

Вирішила

      1.Затвердити містобудівну документацію « Генеральний план села Велика Скельова, села Мала Скельова Світловодського району Кіровоградської області

розроблений ТОВ « Науково-дослідний інститут екологічної безпеки України».

      2. Вважати таким, що втратив чинність « Генеральний план села Велика Скельова Світловодського району Кіровоградської області», який був розроблений у 1971році.

     3. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його на офіційному сайті Великоскельовської сільської ради, а також у приміщені Великоскельовської сільської ради.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію Великоскельовської сільської ради з питань регулювання земельних ресурсів, охорони навколишнього природного  середовища та розвитку населених пунктів.

 

Сільський голова                                                                      С.МОГИЛЬНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Великоскельовська сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

Двадцять перша  сесія  шостого  скликання

 

Рішення

Від 08 травня 2018 року                                                                                №  124                                       

 

 

 Про затвердження детального

плану території під будівництво

сільської лікарської амбулаторії

за адресою: вул. Олега Кошового, 1б

с. Велика Скельова. Світловодського

району, Кіровоградської області

 

     Керуючись статтями 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.8 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно від 05 травня 2018 року протоколу громадських слухань щодо врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді детального плану території орієнтовною площею 0,1600га під будівництво сільської лікарської амбулаторії, зважаючи на те, що в термін визначений для прийняття пропозицій та зауважень від громадськості до виготовлених проектів містобудівної документації, жодних пропозицій та зауважень не надходило, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань регулювання земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та розвитку населеного пункту, сільська рада

Вирішила

 

   1. Затвердити детальний план території під будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: вул. Олега Кошового 1б. с. Велика Скельова Світловодського району, Кіровоградської області розробленим ПП ТО «АРАТА» Бакановою Т.П. (додається).

Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та приватизації.

  2. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення, а також сканованих матеріалів містобудівної документації затвердженої цим рішенням на веб-сайті Великоскельовської сільської ради:  http://velikoskelovsk.svetlovodsk-rada.gov.ua/.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та розвитку населеного пункту.     

 

Сільський голова                                                                  С. МОГИЛЬНИЙ

 

 

                                                                                                                                       Україна                              

Великоскельовська сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

                                                                                                               Двадцята  сесія  шостого  скликання

 

Рішення

від 11 квітня 2018 року                                                                                  № 121                                  

с. Велика Скельова

Про затвердження програми забезпечення

розробки містобудівної документації

«Генеральний план (зонінг, детальний план територій) сіл

Велика Скельова та Мала Скельова, Світловодського району, Кіровоградської області».

З метою забезпечення ефективної реалізації розробки Генерального плану села Велика Скельова та в зв’язку із необхідністю залучення джерел фінансування містобудівної документації «Генеральний план (зонінг, детальний план територій) Велика Скельова та Мала Скельова, Світловодського району, Кіровоградської області» керуючись статтею 25, пунктом 42 статті 26, статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної проектної документації в селі Велика Скельова» (Додаток 1)

2. Затвердити Програму забезпечення розробки містобудівної документації «Генеральний план (зонінг, детальний план територій) Велика Скельова, Світловодського району, Кіровоградської області» (Додаток 2).

3. Виконкому Великоскельовської сільської ради забезпечити:

- оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Великоскельовської сільської ради в мережі інтернет;

- визначити у встановлені законодавством порядку розробника генерального плану, встановити строки розроблення та джерела фінансування;

4. Надати дозвіл сільському голові Могильному Сергію Оникійовичу на укладання трьохстороннього Договору №179Г на виконання проектних робіт з метою врегулювання питань планування територій сіл;

5. Забезпечити із залученням організацією – розробником попередній розгляд матеріалів містобудівної документації «Генеральний план (зонінг, детальний план територій) села Велика Скельова та села Мала Скельова, Світловодського району, Кіровоградської області» з метою врегулювання питань планування територій сіл;

6. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію затвердити на сесії сільської ради.

7. Укладені договори затвердити на сесії.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Великоскельовської сільської ради з питань регулювання земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та розвитку населених пунктів.

Сільський голова:                                                                             С. Могильний

                                                                                            Затверджено

                                                                                      рішенням сільської ради

                                                                                      від 11.04.2018р.№ 121
                                         

ПРОГРАМА
забезпечення розробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план села (зонінг, детальний план територій) села Велика Скельова та села Мала Скельова, Світловодського району, Кіровоградської області».

1. Загальні положення
Згідно з діючим законодавством Генеральний план села Велика Скельова та села Мала Скельова є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні села Велика Скельова призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території села Велика Скельова та села Мала Скельова.

Генеральний план населених пунктів - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання територій населених пунктів.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування територій сіл Велика Скельова та Мала Скельова. При розробці Генерального плану впроваджується перший рівень зонування - функціональне зонування сіл Велика Скельова та Мала Скельова. Тому якість, прозорість та повнота Генерального плану мають вплив на всю подальшу роботу з зонування у селах.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження Генерального плану села Велика Скельова та села Мала Скельова (оновлення Генерального плану), планів зонування територій і детальних планів території.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

2. Мета програми

     Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Безперервність планування використання територій населених пунктів забезпечується своєчасною розробкою нового або коректуванням діючого Генерального плану при досягненні розрахункових показників, вичерпанні територіальних ресурсів, виникненні принципових змін масштабів, напрямків і характеру розвитку населених пунктів.

Генеральний план села Велика Скельова та села Мала Скельова визначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населених пунктів, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Матеріали Генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, місцевих правил використання і забудови територій населених пунктів, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населених пунктів, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

Генеральний план є комплексним планувальним документом та основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій села Велика Скельова та села Мала Скельова. Його положення базуються на аналізі і прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування територій сіл.
Матеріали Генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції відповідних розділів генерального плану.
Перебудова економіки стала значним чинником, що змінив життя суспільства, вона наповнює новим змістом життя і стимулює діяльність людей.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населених пунктів, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.

Генеральний план села Велика Скельова та села Мала Скельова розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план села Велика Скельова та села Мала Скельова в сучасному варіанті є стадією довгострокового стратегічного розвитку. Тому розробка Генплану - це реальний шанс залучення інвесторів і приватнопідприємницької ініціативи для вирішення проблем сучасного села. Таким чином, можливо вирішувати проблеми будівництва, реконструкції і благоустрою сільського середовища, реконструкції чи будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури і т.ін.

Одночасно можливо вирішити комплекс інших задач: соціальні зручності, надходження коштів до бюджету села і податків в державні органи, створення додаткових робочих місць і отримання прибутків власниками об'єктів, благоустрій і озеленення прилеглих до об'єктів, що будуються, територій.
3. Нормативно-правова база як підстава для розроблення містобудівної документації: та топографічної основи «Генеральний план села Велика Скельова та села Мала Скельова».
Розробка Генерального плану є виготовлення робіт відповідно до існуючого законодавства, будівельних норм та правил. Основними законодавчими актами для розробки генерального плану є Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», державних будівельних норм та правил та іншої нормативної документації визначеної діючим законодавством.

Рішення про розроблення Генерального плану приймає Великоскельовська сільська рада, що є підставою для подальших дій в цьому напрямку.

4.Термін реалізації програми

Програма реалізовується протягом 2018-2019 років.

5. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється за рухунок інших джерел, не заборонених законодавством.

За рішенням сільської ради для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Коригування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

Додаток 1

до рішення Великоскельовської сільської ради від «11» квітня 2018 № 121

ПОРЯДОК

ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ І ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В СЕЛІ ВЕЛИКА  СКЕЛЬОВА

Типовий порядок врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова (далі — Порядок) розроблений відповідно Закону України «Про планування і забудову територій», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою урахування інтересів територіальної громади на територіях, необхідних для розташування, утримання об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, а також безпечного функціонування об’єктів нерухомого майна в с. Велика Скельова, поліпшення умов інвестиційної діяльності та залучення інвестицій в розбудову села, для урахування громадських і приватних інтересів під час планування та забудови територій.

1. Визначення термінів.

У цьому Порядку наступні терміни у відповідності до чинного законодавства України вживаються у такому значенні:

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

Власник або користувач земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право власності або державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та має володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов’язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній;

Генеральний план розвитку села  — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

Генеральний план розміщення об’єкта містобудування (тимчасової споруди) – графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні;

Детальний план території — містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;

Забудовник - особа, яка отримала право на забудову території, будівництво об’єкта та виконує функції замовника;

Замовник – юридична чи фізична особа, яка самостійно або за дорученням інвестора (власника об’єкта нерухомості) розміщує замовлення і укладає договори на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт по спорудженню будинків і споруд, прокладанню інженерних мереж, здає об'єкт (будову) в експлуатацію та виконує інші функції відповідно до законодавства;

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових, залучених майнових та інтелектуальних цінностей у будівництво об'єкта інвестування, забезпечує його фінансування і розпоряджається вкладеними інвестиціями на свій розсуд з метою одержання прибутку (доходу) або соціального ефекту;

Інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

Містобудівна документація - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій: генеральний план розвитку с. Велика Скельова та с. Мала Скельова схеми планування територій адміністративних районів  

с. Велика Скельова та с. Мала Скельова, детальні плани територій, проекти розподілу територій, галузеві схеми, плани зонування, інша містобудівна документація, що розробляється за рішенням Великоскельовської сільської ради;

Містобудівне обґрунтування - текстові та графічні матеріали, які розробляються з метою внесення змін до містобудівної документації, принципового визначення можливостей розміщення (реконструкції) об'єкта містобудування в системі забудови села, граничних параметрів об’єкта, узгодження з існуючою забудовою з урахуванням потреб у об’єктах соціальної інфраструктури, закладах охорони здоров’я, торгівлі, культури, розміщення зон відпочинку, уточнення орієнтовної площі та конфігурації земельної ділянки, яка передбачається для відведення, встановлення умов та обмежень її використання;

Містобудування (містобудівна діяльність) — це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Місцеві правила забудови — нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування;

Нове будівництво - будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних або звільнених від забудови майданчиках (територіях) із метою створення нових виробничих потужностей або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі;

Об’єкти містобудування - територія села Велика Скельова та села Мала Скельова, його частини та окремі земельні ділянки; функціональні території (зони) села Велика Скельова та Мала Скельова (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культурної та природної спадщини та інші); будинки і споруди, їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури; об’єкти архітектурної діяльності.

Об’єкти планування — територія села Велика Скельова або його частини чи окремі земельні ділянки;

Планування територій — процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;

Проект будівництва, проектно-кошторисна (проектна) документація - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначені містобудівні, архітектурні, об'ємно-планувальні, конструктивні, інженерно-технічні, технологічні і економічні вирішення, а також кошториси будівництва;

Проект забудови територій — документація, що поєднує властивості містобудівної та проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд;

Проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;

Рішення з питання містобудування – рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження нової або внесення змін чи доповнень до існуючої містобудівної документації;

Реконструкція - перебудова існуючих об'єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення виробництва продукції та підвищення її якості та ін., пов'язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників;

Суб’єкти містобудування - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Суб’єкти планування — органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи;

Схема планування території — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій села Велика Скельова та Мала Скельова, їх окремих частин;

Територія - частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами;

Цільове використання земельної ділянки (об’єкта нерухомості) – передбачене власником або користувачем призначення об’єкта будівництва для виконання певної жилої, громадської, виробничої або іншої господарської функції у засіб та шляхом, дозволеним законодавством.

І Загальні положення

2. Мета та основні завдання Порядку.

Типовий порядок врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі  Велика Скельова та селі Мала Скельова регламентує забезпечення врахування громадських інтересів при розробці містобудівної та проектної документації, а саме:

- Генерального плану розвитку села  Велика Скельова та села Мала Скельова та змін до нього,

- правил забудови села Велика Скельова та села Мала Скельова та змін до них,

- схем планування території села Велика Скельова та села Мала Скельова та змін до них,

- проекту забудови території,

- проекту будівництва конкретного об’єкту містобудування,

- містобудівного обґрунтування

та проведення їх громадського обговорення з метою врахування громадських інтересів на стадіях розробки містобудівної та проектної документації, розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у селі Велика Скельова та селі Мала Скельова, прийняття рішень щодо затвердження містобудівної документації або виділення земельної ділянки для будівництва об’єкту містобудування Великоскельовською сільською радою.

3. Врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності.

3.1. Забезпечення врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності полягає у:

- інформуванні громадськості про прийняття Великоскельовською сільською радою рішення про розробку нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації,

- інформуванні громадськості про початок підготовки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва чи реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування,

- інформуванні громадськості про мету, строки та умови підготовки містобудівної та проектної документації,

- створення умов для ознайомлення громадськості з проектами відповідних містобудівних документів,

- наданні громадськості на її запити необхідної інформації,

- створенні умов для надання громадськістю пропозицій або зауважень до проектів містобудівної документації,

- проведенні громадського обговорення шляхом організації та проведення громадських слухань;

- гласному та відкритому розгляді і затвердженні проектів нової та внесення змін до існуючої містобудівної документації, у тому числі щодо будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) окремих об’єктів містобудування, пропозицій і зауважень до них.

3.2. Відповідальним за забезпечення виконання завдань, передбачених п.3.1. цього Порядку є виконавчий комітет Великоскельовської сільської ради.

4. Відповідальність за порушення Порядку

4.1. Порушення процедури, затвердженої Порядком врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі  Велика Скельова та селі Мала Скельова, тягне за собою неможливість винесення для затвердження або розгляду компетентними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проектів містобудівної документації, проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва чи реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування.

4.2. Громадське обговорення у вигляді громадських слухань, проведене з порушенням процедури або порядку, визначеного чинним законодавством України, вважається таким, що порушує процедуру, затверджену цим Порядком, а його результати автоматично вважаються такими, що не відбулися.

ІІ Порядок врахування громадських інтересів та обговорення містобудівної документації, що стосується загального планування та забудови територій окремих об’єктів містобудування

5. Обговорення містобудівної документації, що стосується загального планування та забудови територій.

5.1. Під час розроблення Генерального плану села Велика Скельова та села мала Скельова, інших містобудівних програм розвитку загально сільської інфраструктури, місцевих правил забудови або внесення змін до перерахованих документів проводиться громадське обговорення принципових вирішень планування, забудови та іншого використання території села Велика Скельова та села Мала Скельова.

5.2. При плануванні і забудові окремих територій села Велика Скельова та села Мала Скельова забезпечується громадське обговорення містобудівної документації: схем планування та детальних планів територій, проектів комплексної реконструкції та забудови вулиця або внесення змін до перерахованих документів.

6. Врахування громадських інтересів на етапі початку розробки нової чи внесення змін до існуючої містобудівної документації.

Для врахування громадських і приватних інтересів виконком Великоскельовскої сільської ради в межах повноважень, визначених законом протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через Інтернет мережу про початок їх розроблення, а також про форми, місце і строк подання фізичними особами пропозицій щодо цієї документації.

6.1. Форма інформаційного повідомлення про початок розроблення або внесення змін до певного виду містобудівної документації затверджується додатком до цього Порядку, розміщується на офіційному веб-порталі Великоскельовської сільської ради і має містити таку інформацію:

 • назву проекту містобудівного документу, який розроблятиметься або до якого вноситимуться зміни;
 • мету розробки або внесення змін;
 • дату та номер рішення органу місцевого самоврядування про початок розробки або внесення змін до певного виду містобудівної документації;
 • строки та організацію, відповідальну за розробку або внесення змін до певного виду містобудівної документації;
 • поштову та електронну адресу, на яку можуть подаватися пропозиції та зауваження громадян;
 • мінімальний термін подання пропозицій і зауважень громадян, відповідно до цього Порядку.

6.2. Мінімальний термін подання пропозицій і зауважень не може бути меншим за 21 календарний день від дати публікації інформаційного повідомлення.

6.3. Форма пропозиції та зауваження затверджується додатком до цього Порядку і має містити такі дані:

 • назву документу (пропозиція, зауваження);
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та контактну інформацію (телефон, електронна пошта) громадянина або реквізити організації – суб’єкта подання;
 • стислий виклад пропозиції або зауваження;
 • обґрунтування необхідності врахування пропозиції або зауваження;
 • підпис громадянина або представника організації та дату подання пропозиції або зауваження.

6.4. Відповідальним за прийом, реєстрацію, узагальнення та опрацювання пропозицій і зауважень громадян є землевпорядник сільської ради, який:

 • веде журнал реєстрації пропозицій і зауважень громадян до кожного конкретного проекту містобудівної документації, у якому реєструє всі без винятку пропозиції та зауваження громадян, що надішли упродовж встановленого терміну;
 • протягом 20 календарних днів з дати реєстрації пропозиції або зауваження забезпечує їх розгляд постійною комісією з питань земельних відносин  та підготовку висновків щодо пропозицій і зауважень;
 • сільська рада протягом 5 днів з моменту надання висновків вирішує питання щодо врахування або відхилення пропозиції чи зауваження, про що у тижневий термін повідомляє суб’єкта подання;
 • не пізніше, ніж у тижневий термін надає громадськості згідно з інформаційними запитами інформацію щодо розробку нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації, включаючи копії документів, на які міститься посилання у інформаційному запиті.

6.5. Забороняється відмовляти у наданні інформації щодо розробки нової чи внесення змін до існуючої містобудівної документації у разі, якщо така інформація носить характер конфіденційної але безпосередньо стосується громадянина, який подає інформаційний запит, умов його проживання, екологічного або санітарно-епідеміологічного стану території тощо.

6.6. Копіювання документів здійснюється за кошти громадянина, що подає інформаційний запит.

7. Врахування громадських інтересів на етапі обговорення нової чи внесення змін до існуючої містобудівної документації.

Для врахування громадських і приватних інтересів виконавчий комітет Велискельовської сільської ради  в межах повноважень, визначених законом протягом місяця після завершення розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.

7.1. Форма інформаційного повідомлення про громадське обговорення містобудівної документації затверджується додатком до цього Порядку, розміщується на офіційному веб-порталі та інформаційному стенді Великоскельовської сільської ради і має містити таку інформацію:

 • назву проекту містобудівного документу, який розроблятиметься або до якого вноситимуться зміни;
 • мету розробки або внесення змін;
 • суб’єкта, дату та номер рішення про початок розробки або внесення змін до певного виду містобудівної документації;
 • строки та організацію, відповідальну за розробку або внесення змін до певного виду містобудівної документації;
 • адресу (місце) оприлюднення основних положень, виставки (презентації) відкритих матеріалів розробленої містобудівної документації;
 • поштову та електронну адресу, на яку можуть подаватися пропозиції та зауваження громадян;
 • мінімальний термін подання пропозицій і зауважень громадян, відповідно до цього Порядку;
 • статус, місце та час проведення громадського обговорення містобудівної документації.

7.2. Розроблена містобудівна документація для подання пропозицій і зауважень громадянами оприлюднюється у повному обсязі (крім випадків, передбачених чинним законодавством про інформацію) одночасно з наданням інформаційного повідомлення про громадське обговорення містобудівної документації шляхом розміщення текстових та графічних матеріалів на офіційному веб-порталі Великоскельовської сільської ради, влаштування виставки (презентації) текстових та графічних матеріалів містобудівної документації у приміщенні сільської ради на весь період проведення громадського обговорення.

У складі матеріалів, що виставляються, мають бути представлені такі демонстраційні матеріали:

- пояснювальна записка про цілі і суть проекту містобудівного рішення, що розглядається;

- проект забудови масиву або проект детального планування відповідної території у масштабі 1:500;

- основні параметри (технічні характеристики) об’єкту містобудівного рішення;

7.3. Мінімальний термін подання пропозицій і зауважень не може бути меншим за 15 календарних днів від дати публікації інформаційного повідомлення та меншим від 15 календарних днів до проведення громадського обговорення містобудівної документації.

7.4. Відповідальним за прийом, реєстрацію, узагальнення та опрацювання пропозицій і зауважень громадян є виконком сільської ради.

Пропозиції та зауваження подаються у формі, передбаченій п.6 цього Порядку, а їх розгляд відбувається за процедурою, встановленою п.6.4. – 6.6. цього Порядку.

8. Громадське обговорення проекту нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації.

8.1. Громадське обговорення проекту нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації проводиться у формі громадських слухань, на які запрошуються:

- для розробки або внесення змін до містобудівної документації, що стосується всього села (Генеральний план розвитку села Велика Скельова та села Мала Скельова, Правила забудови села Велика Скельова та села Мала Скельова та інші) - мешканці села Велика Скельова;

- для розробки або внесення змін до містобудівної документації, що стосується окремої території села - мешканці відповідної вулиці села Велика Скельова.

Громадські слухання проводяться у неробочі дні або неробочий час у приміщенні Будинку культури.

Оголошення про проведення громадських слухань розміщується на офіційному сайті Великосельовської сільської ради та на інформаційному стенді Великосельовської сільської ради не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення громадських слухань.

Реєстрація учасників громадських слухань здійснюється за пред’явлення паспорту громадянина України.

8.2. Проведення громадських слухань регулюється відповідно до чинного законодавства України. Організація та проведення громадських слухань, всі витрати, пов’язані з цією діяльністю покладаються на сільську раду - замовника розробки нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації.

8.3. Громадські слухання мають обов’язково починатися з інформації замовника та розробника нової чи внесення змін до існуючої містобудівної документації щодо врахування пропозицій та зауважень громадян, які надійшли протягом встановленого п.6.2. та 7.3. цього Порядку. Вказана інформація має  відображати:

 • кількість пропозицій та зауважень громадян, що надішли;
 • основна тематика пропозицій та зауважень громадян;
 • кількість врахованих пропозицій та зауважень громадян;
 • кількість частково врахованих пропозицій та зауважень громадян;
 • кількість відхилених пропозицій та зауважень громадян;
 • причини відхилення пропозицій та зауважень громадян.

8.4. Учасники громадських слухань мають право поставити питання про врахування пропозицій або зауважень у проекті нової або внесенні змін до існуючої містобудівної документації. У разі надходження пропозицій або зауважень замовник і розробник містобудівної документації зобов’язані під час громадських слухань надати відповідь про принципову можливість або неможливість їх врахування.

У разі принципової можливості врахування пропозицій чи зауважень учасників громадських слухань, зауваження або пропозиції оформлюються відповідно до вимог п.6.3. цього Порядку, після чого громадські слухання шляхом голосування приймають рішення про доопрацювання проекту нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації з визначенням терміну доопрацювання.

Термін доопрацювання проекту нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації не може перевищувати 25 календарних днів.

Після доопрацювання проекту нової або внесення змін до існуючої містобудівної документації розробник протягом 5 календарних днів у письмовому вигляді інформує суб’єкта подання пропозиції чи зауваження про його врахування.

8.5. З метою вивчення проектів містобудівної документації та підготовки своїх пропозицій чи зауважень до них, альтернативних проектів містобудівної документації члени територіальної громади села Велика Скельова протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення, зазначеного у п.7.1. цього Порядку, можуть за власною ініціативою проводити громадські слухання із залученням експертів та фахівців.

Проведення громадських слухань регулюється відповідно до чинного законодавства України.

Рішення громадських слухань, підготовлених у порядку, визначеному п.8.5. цього Порядку є обов’язковими для розгляду замовником та розробником містобудівної документації і підлягають реагуванню відповідно до п.8.4. цього Порядку.

8.6. Великосельовська сільська рада та її виконавчий комітет забезпечують належні умови для проведення громадських слухань членами територіальної громади села Велика Скельова, що включає в себе:

- надання відповідно до інформаційних запитів або заяви про проведення громадських слухань інформації щодо питань, які є предметом розгляду громадських слухань;

- забезпечення участі представників замовника та розробника відповідної містобудівної документації у громадських слуханнях.

З метою отримання сприяння Великосельовської сільської ради та її виконавчого комітету для проведення громадських слухань члени територіальної громади села Велика Скельова можуть створювати ініціативну групу по проведенню громадських слухань, яка має сформулювати тему громадських слухань, підготувати порядок денний громадських слухань та звернутися у порядку, визначеному чинним законодавством України до Великоскельовського сільського голови з відповідною заявою.

8.7. Інформація з питань, що є предметом розгляду громадських слухань надається відповідно до вимог п.6.5. – 6.6. цього Порядку.

III. Врахування громадських інтересів під час розгляду містобудівної документації органами місцевого самоврядування

Громадське обговорення також проводиться на розширених засіданнях постійних комісій Великоскельовської сільської ради, виконавчого комітету Великоскельовської сільської не менш ніж через місяць після публікації повідомлення про їх проведення та не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання Великоскельовської сільської ради.

9. Врахування громадських інтересів та проведення громадського обговорення під час розгляду містобудівної документації на сесії Великоскельовської сільської ради.

9.1. У разі надходження на адресу Великоскельовської сільської ради або її виконавчого органу звернень та скарг щодо неврахування замовником і розробником містобудівної документації пропозицій і зауважень від громадян. Повідомлення про час, місце такого обговорення публікується на офіційному сайті Великоскельовської сільської ради не пізніше, ніж за 15 днів після надходження проекту містобудівної документації на розгляд сільської ради та визначення дати його розгляду.

9.2. Громадське обговорення містобудівної документації має проводитися на сесії сільської  ради у присутності уповноважених представників громадських організацій, органів самоорганізації населення, зареєстрованих в установленому порядку, власників будівель і споруд, земельних ділянок, громадян, що зареєстровані на відповідній вулиці села Велика Скельова.

10. Врахування громадських інтересів під час розгляду проектів рішень з питань містобудування Великоскельовської сільською радою.

Участь у розробці проектів містобудівних рішень члени територіальної громади можуть реалізувати як безпосередньо шляхом внесення відповідних пропозицій та зауважень на адресу Великоскельовської сільської ради, так і через депутатів Великоскельовської сільської ради шляхом звернень на їх адресу.

10.1. Колективні скарги на адресу Великоскельовської сільської ради з питань містобудівної діяльності, підписані понад 20 громадянами, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту, перевіряються постійною комісією сільської ради або виконавчим комітетом сільської ради за участю депутатів Великоскельовської сільської ради та уповноважених осіб з числа заявників.

10.2. За висновком постійної комісії Великоскельовської сільської ради з питань земельних відносин, з метою запобігання реально можливим соціальним конфліктам при здійсненні містобудівної діяльності, і можуть проводитися громадські слухання (повторні громадські слухання) та опитування громадян а також вноситись пропозиція щодо відхилення чи направлення на доопрацювання проекту містобудівної документації.

Матеріали громадських слухань та опитування громадян долучаються до проектів рішень Великоскельовської сільської ради і доводяться до відома депутатів при розгляді відповідного питання на сесії Великоскельовської сільської ради.

10.3. Проекти рішень Великоскельовської сільської ради з питань містобудування доводяться до відома кожного депутата Великоскельовської сільської ради за десять днів до їх розгляду на сесії Великоскельовської сільської ради.

Згідно з письмовим зверненням депутата Великоскельовської сільської ради, поданим за три дні до сесійного засідання, проект рішення Великоскельовської сільської ради з питань містобудування може бути знятий з розгляду для додаткового вивчення та усунення виявлених недоліків, з мотивів недоцільності його прийняття або невідповідності законодавству, державним будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, попереднім рішенням Великоскельовської сільської ради.

Зняти з розгляду сесії проект рішення Великоскельовської сільської ради з питань містобудування з мотивів недоцільності його прийняття депутат Великоскельовської сільської ради може за наявності письмового звернення, підписаного не менше, як 50 членами територіальної громади села Велика Скельова, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту.

Матеріали додаткового вивчення проекту рішення Великоскельовської сільської ради з питань містобудування разом із цим проектом підлягають винесенню на розгляд сесії Великоскельовської сільської ради протягом місяця з дня прийняття рішення про додаткове вивчення.

10.4. Члени територіальної громади села Велика Скельова можуть підготувати зміни, доповнення до затвердженої містобудівної документації або альтернативний проект містобудівної документації чи рішення про її затвердження.

Вказані документи подаються у порядку місцевої ініціативи на розгляд Великоскельовської сільської ради. Порядок реалізації права на місцеву ініціативу регулюється чинним законодавством України. Альтернативний проект містобудівної документації чи рішення про її затвердження, поданий у порядку місцевої ініціативи до моменту затвердження відповідної містобудівної документації готується до розгляду за прискореною процедурою і розглядається одночасно з основним проектом на відкритому пленарному засіданні Великоскельовської сільської ради за присутності членів територіальної громади – суб’єктів подання місцевої ініціативи.

11. Оприлюднення рішення про затвердження містобудівної документації.

Для врахування громадських і приватних інтересів, виконавчий комітет Великоскельовської сільської ради, в межах повноважень визначених законом, оприлюднюють через мережу Інтернет рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також дають роз’яснення про їх зміст, інформують про правові, економічні та екологічні наслідки планування території.

11.1. Оприлюднення рішення про затвердження містобудівної документації відбувається у термін, встановлений Регламентом Великоскельовської сільської ради, на офіційному веб-порталі. Оприлюдненню підлягають текстові та графічні матеріали.

11.2. Роз’яснення про зміст затвердженої містобудівної документації оприлюднюється разом із затвердженою містобудівної документацією та у тому ж порядку і має містити наступні відомості:

 • мету розробки або внесення змін;
 • організацію, відповідальну за розробку або внесення змін до певного виду містобудівної документації;
 • кількість пропозицій та зауважень громадян, що надішли;
 • основна тематика пропозицій та зауважень громадян;
 • кількість врахованих пропозицій та зауважень громадян;
 • кількість частково врахованих пропозицій та зауважень громадян;
 • кількість відхилених пропозицій та зауважень громадян;
 • причини відхилення пропозицій та зауважень громадян;
 • екологічні, правові та соціально-економічні наслідки затвердження містобудівної документації.

IV Порядок врахування громадських інтересів та обговорення містобудівної документації, що стосується будівництва окремих об’єктів містобудування

12. Врахування громадських інтересів під час підготовки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування.

Відповідно до чинного законодавства України, зацікавлена особа, яка має намір отримати земельну ділянку у власність, оренду чи користування звертається з відповідним клопотанням до Великоскельовської сільської ради, додаючи до клопотання документи, що обґрунтовують цільове призначення, допустимі види забудови та місце розташування земельної ділянки.

12.1. У разі розроблення містобудівного обґрунтування та/або ескізного проекту під час вибору земельної ділянки для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування вказана проектна документація виноситься на громадське обговорення до моменту затвердження проекту землеустрою.

12.2. Громадське обговорення містобудівного обґрунтування та/або ескізного проекту під час вибору земельної ділянки для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування проводиться у вигляді громадських слухань.

Громадські слухання проводяться у неробочі дні або неробочий час у приміщеннях, що знаходяться на території реалізації проекту містобудівної документації.

На громадських слуханнях мають право бути присутніми мешканці вулиці, на якій планується будівництво або реконструкція зі зміною цільового призначення об’єкту містобудування.

Оголошення про проведення громадських слухань розміщується на офіційному сайті Великоскельовської сільської ради та на дошці об’яв Великоскельовської сільської ради не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення громадських слухань.

Реєстрація учасників громадських слухань здійснюється за пред’явлення паспорту громадянина України.

Порядок організації та проведення громадських слухань визначається чинним законодавством України. Організація та проведення громадського обговорення, усі пов’язані з цим витрати покладаються на виконком Великоскельовської сільської ради.

Повідомлення про проведення громадського обговорення має бути доведене до всіх мешканців вулиці, на території якої планується будівництво або реконструкція зі зміною цільового призначення об’єкту містобудування не пізніше, як за сім днів до дати проведення громадського обговорення у вигляді оголошення чи персонального запрошення.

12.3. Протокол та резолюція громадських слухань є обов’язковими складовими проекту землеустрою та додаються до проекту рішення Великоскельовської сільської ради щодо відведення земельної ділянки.

Негативне рішення громадських слухань щодо обговорення містобудівного обґрунтування та/або ескізного проекту під час вибору земельної ділянки для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування може бути підставою для відхилення проекту рішення Великоскельовської сільської ради щодо відведення земельної ділянки.

13. Врахування громадських інтересів під час розгляду проектів рішень з питань землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування Великоскельовською сільською радою.

Право на участь у розробці проектів рішень з питань землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування члени територіальної громади можуть реалізувати як безпосередньо шляхом внесення відповідних пропозицій та зауважень на адресу Великоскельовської сільської ради, так і через депутатів Великоскельовської сільської ради шляхом звернень на їх адресу.

13.1. Проекти рішень Великоскельовської сільської ради з питань землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування оприлюднюються не пізніше, як за десять днів до проведення пленарного засідання Великоскельовської сільської ради на офіційному сайті та дошці об’яв Великоскельовської сільської ради.

Колективні скарги на адресу Великоскельовської сільської ради з питань містобудівної діяльності, підписані понад 20 громадянами, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту, перевіряються виконавчим комітетом Великоскельовської сільської ради за участю депутатів Великоскельовської сільської ради та уповноважених осіб з числа заявників.

13.2. За висновком постійної комісії Великоскельовської сільської ради з питань земельних відносин з метою запобігання реально можливим соціальним конфліктам при здійсненні містобудівної діяльності можуть проводитися громадські слухання (повторні громадські слухання) та опитування громадян а також вноситись пропозиція щодо відхилення чи направлення на доопрацювання проекту рішення Великоскельовської сільської ради щодо землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування.

Матеріали громадських слухань та опитування громадян долучаються до проектів рішень Великоскельовської сільської ради і доводяться до відома депутатів при розгляді відповідного питання на сесії Великоскельовської сільської ради.

13.3. Згідно з письмовим зверненням депутата Великоскельовської сільської ради, поданим за три дні до сесійного засідання, проект рішення Великоскельовської сільської ради з питань землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування може бути знятий з розгляду для додаткового вивчення та усунення виявлених недоліків з мотивів недоцільності його прийняття або невідповідності законодавству, державним будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, попереднім рішенням Великоскельовської сільської ради.

Матеріали додаткового вивчення проекту рішення Великоскельовської сільської ради з питань земельних відносин, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування разом із проектом рішення підлягають винесенню на розгляд сесії Великоскельовської сільської ради протягом місяця з дня прийняття рішення про додаткове вивчення.

13.4. Члени територіальної громади села Велика Скельова можуть підготувати зміни, доповнення до проекту рішення Великоскельовської сільської ради з питань землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування або альтернативний проект рішення Великоскельовської сільської ради з питань землевідведення для будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування.

Вказані документи подаються у порядку місцевої ініціативи на розгляд сесії Великоскельовської сільської ради за присутності членів територіальної громади – суб’єктів подання місцевої ініціативи та прийняттю рішення за результатами розгляду.

Порядок реалізації права на місцеву ініціативу регулюється чинним законодавством України.

14. Врахування громадських інтересів під час проектування будівництва, реконструкції (зі зміною цільового призначення) об’єкту містобудування.

Урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва проводиться до затвердження проекту на сесії  сільської ради.

14.1. Обов’язки по організації громадського обговорення містобудівної документації, інформування населення з питань будівництва окремих об’єктів містобудування та відповідні витрати покладаються на виконавчий орган Великоскельовської сільської ради на будівництво об’єктів містобудування.

Громадське обговорення та інформування населення з питань будівництва окремих об’єктів містобудування проводиться у вигляді громадських слухань відповідно до п.12.2. цього Порядку.

Оголошення про проведення громадських слухань розміщується на офіційному сайті Великоскельовської сільської ради не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення громадських слухань.

Реєстрація учасників громадських слухань здійснюється за пред’явлення паспорту громадянина України.

14.2. Члени територіальної громади можуть:

- за власною ініціативою провести загальні збори (громадські слухання) з питань будівництва об’єктів містобудування, скласти протокол громадського обговорення,

- звернутися з колективними запитами до сільської рад щодо економічних, екологічних та інших наслідків передбачуваного будівництва, урахування громадських і приватних інтересів, вмотивованих та обґрунтованих відповідно до законодавства, державних норм, Генерального плану села Велика Скельова. Сільська  рада в місячний термін з дня отримання відповідно оформлених запитів забезпечують інформування населення щодо урахування вимог громадськості, які не суперечать державним нормам та законодавству, з відповідними роз’ясненнями.

14.3. Негативне рішення громадських слухань щодо обговорення містобудівної документації, інформування населення з питань будівництва окремих об’єктів містобудування є підставою для відхилення або повернення на доопрацювання проекту будівництва.

V Порядок врахування громадських інтересів з питань будівництва окремих об’єктів містобудування у разі необхідності перегляду рішень Великоскельовської сільської ради чи її виконавчого органу

17. Права членів територіальної громади села Велика Скельова під час перегляду рішень Великоскельовської сільської ради чи її виконавчого органу.

При здійсненні містобудівних проектів члени територіальної громади села Велика Скельова мають право:

- отримувати від Великоскельовської сільської ради та її виконавчого органу інформацію про конкретні містобудівні проекти та про порядок їх реалізації.

- проводити за рахунок власних коштів незалежну експертизу містобудівної документації.

- звертатися до депутатів Великоскельовської сільської ради, правоохоронних та контролюючих органів з приводу проведення перевірок законності прийняття містобудівних рішень.

- вносити на адресу повноважних суб’єктів пропозиції щодо вдосконалення містобудівної діяльності.

- звертатися до суду про захист порушених прав та законних інтересів.

18. Перегляд проектної документації.

18.1. Члени територіальної громади можуть замовити незалежну експертизу містобудівної та проектної документації із залученням фахівців у сфері містобудування та архітектури.

18.2. Висновок незалежної громадської експертизи може бути підставою для перегляду проектної документації щодо будівництва, реконструкції (із зміною цільового призначення) об’єкту містобудування, у тому числі на засіданні архітектурно-містобудівної ради.

18.3. У разі перегляду проектної документації щодо будівництва, реконструкції (із зміною цільового призначення) об’єкту містобудування її громадське обговорення проходить на загальних засадах, визначених цим Порядком.

19. Перегляд дозволу на проектування і будівництво.

19.1. Відповідно до чинного законодавства дозвіл на проектування і будівництво може бути оформлений рішенням Великоскельовської сільської ради про передачу земельної ділянки, про погодження місця розташування об’єкта, розпорядженням виконавчого комітету Великоскельовської сільської ради.

19.2. Члени територіальної громади можуть як місцеву ініціативу внести на розгляд Великоскельовської сільської ради, виконавчого органу Великоскельовської сільської ради конфліктні питання щодо урахування громадських і приватних інтересів у містобудівній документації або при будівництві окремих об’єктів містобудування.

Внесення та розгляд місцевої ініціативи регулюється чинним законодавством України, Статутом територіальної громади села Велика Скельова, Положенням «Про місцеві ініціативи в селі Велика Скельова та іншими актами органів місцевого самоврядування.

19.3. Місцева ініціатива може бути підставою для перегляду і скасування Великоскельовської сільською радою дозволів на проектування і будівництво відповідно до п.15 ч.1 ст.26, ч.9 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

20. Перегляд рішення Великоскельовської сільської ради про відведення земельної ділянки.

20.1. Члени територіальної громади можуть як місцеву ініціативу внести на розгляд Великоскельовської сільської ради конфліктні питання щодо урахування громадських і приватних інтересів у містобудівній документації або при будівництві окремих об’єктів містобудування.

Внесення та розгляд місцевої ініціативи регулюється чинним законодавством України.

20.2. Місцева ініціатива може бути підставою для перегляду і скасування Великоскельовською сільською радою рішення Великоскельовської сільської ради про відведення земельної ділянки відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

20.3. Рішення Великоскельовської сільської ради про відведення земельної ділянки може бути переглянуте та/або скасоване Великоскельовської сільською радою у випадку зростання соціальної напруги у зв’язку з будівництвом, реконструкцією (із зміною цільового призначення) об’єкту містобудування на підставі ч.1 ст.149 Земельного кодексу України.

Проект рішення Великоскельовської сільської ради про перегляд (скасування) відведення земельної ділянки може бути внесений депутатом Великоскельовської сільської ради з відповідним обґрунтуванням у випадку підкріплення цього проекту підписами не менше 30 мешканців вулиці, у якому планується будівництво, реконструкція (із зміною цільового призначення) об’єкту містобудування.

Прикінцеві та перехідні положення

1. Порядок набуває чинності з дня його опублікування та є загальнообов’язковим для суб’єктів містобудівної, проектувальної, планувальної та архітектурної діяльності на території села Велика Скельова.

2. Контроль за виконанням Порядку покладається на виконавчий комітет Великоскельовської сільської ради, орган державного архітектурно-будівельного контролю.

Секретар Великоскельовської сільської ради                                       

ДОДАТОК 1

до Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗРОБЛЕННЯ АБО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО _______________________________________________

(назва містобудівної документації)

Відповідно до норм Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова повідомляємо, що відповідно до рішення Великоскельовської сільської ради від «____»________________200__ №___/___ почато розробку (внесення змін) до ____________________________________________

(назва містобудівної документації)

з метою _____________________________________________________________.

Розробку (внесення змін) планується завершити до «___»______________200__.

Відповідальним за розробку (внесення змін) визначено ___________________ ____________________________________________________________________.

(назва організації, відповідальної за розробку або внесення змін до певного виду містобудівної документації)

Пропозиції та зауваження громадян можна направляти до «___»___________ 20_______ року на адресу: 27541, Кіровоградська область, Світловодський район, Велика Скельова, вул. Олега Кошового, буд. 1; тел..:(05236)50478

Виконком Великоскельовської сільської ради

Секретар Великоскельовської сільської ради                                                

ДОДАТОК 2

до Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова

ПРОПОЗИЦІЯ (ЗАУВАЖЕННЯ)

до ____________________________________________________________

(назва містобудівної документації)

громадянина ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові), громадянина або реквізити організації

що проживає за адресою: ______________________________________________, телефон ___________________, електронна пошта ________________________.

Пропозиція (зауваження)

Обґрунтування

Підпис ______________________            «___»__________________20___ р.

   Секретар Великоскельовської сільської ради                                                

ДОДАТОК 3

до Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ  ____________________________________________________________________

(назва містобудівної документації)

 

Відповідно до норм Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова повідомляємо, що відповідно до рішення Великоскельовської сільської ради від «____»________________200__ №___/___ почато розробку (внесення змін) до ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва містобудівної документації)

з метою _____________________________________________________________.

Розробку (внесення змін) планується завершити до «___»___________20______.

Відповідальним за розробку (внесення змін) визначено ___________________ ____________________________________________________________________.

(назва організації, відповідальної за розробку або внесення змін до певного виду містобудівної документації)

Вказана документація буде оприлюднена з «____»_______________ 20___ до «____»________________ 200___ за адресою: _____________________________

____________________________________________________________________.

Пропозиції та зауваження громадян можна направляти до «___»___________ 20___ року на адресу: 27541, Кіровоградська область, Світловодський район, Велика Скельова, вул. Олега Кошового, буд. 1; тел..:(05236)50478

Виконком Великоскельовської сільської ради

Секретар Великоскельовської сільської ради                                                

ДОДАТОК 4

до Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова

   Великоскельовському сільському голові

ЗАЯВА

Відповідно до норм Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова просимо Вас забезпечити можливість нашої присутності на засіданні виконавчого комітету Великоскельовської сільської ради яке відбудеться «____»______________ 200__ у зв’язку з розглядом __________ ____________________________________________________________________.

(назва містобудівної документації)

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія та номер паспорту

Домашня адреса та номер контактного телефону

Підпис

 

 

 

 

 

«___»_____________________20___ р.

Секретар Великоскельовської сільської ради                                                 

ДОДАТОК 5

до Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова

РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРО ЗМІСТ ЗАТВЕРДЖЕНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Відповідно до норм Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова повідомляємо, що відповідно до рішення Великоскельовської сільської ради від «____»________________20_______ №___/___ завершено розробку (внесення змін) до __________________________________

(назва містобудівної документації)

з метою ___________________________________________________________.

Розробку (внесення змін) завершено «___»___________20_______.

Відповідальним за розробку (внесення змін) визначено ___________________ __________________________________________________________________.

(назва організації, відповідальної за розробку або внесення змін до певного виду містобудівної документації)

За час громадського обговорення надійшло ______ пропозицій і зауважень від ________ громадян.

Основною тематикою вказаних пропозицій і зауважень було: __________ __________________________________________________________________.

Враховано повністю _______ пропозицій та зауважень.

Враховано частково _______ пропозицій і зауважень.

Відхилено ________ пропозицій і зауважень з причин ________________ __________________________________________________________________.

Екологічні, правові та соціально-економічні наслідки затвердження містобудівної документації: __________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________Виконком Великоскельовської сільської ради

Секретар Великоскельовської сільської ради                                                

ДОДАТОК 6

до Порядку врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної діяльності та громадського обговорення містобудівної і проектної документації в селі Велика Скельова

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ – РОЗРОБНИКА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЙ І ЗАУВАЖЕНЬ ГОМАДЯН

ДО _________________________________________________________

(НАЗВА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)

Дата надходження та реєстраційний номер

Прізвище, ім’я, по батькові громадянина, контактні дані

Суть пропозиції (зауваження)

Відмітка про результати розгляду (врахування, відхилення, причини)

Дата та номер листа-відповіді

 

 

 

 

 

 

Відповідальний    _____________________ Секретар Великоскельовської сільської ради